Przygotowanie jednostki służby zdrowia do nowych przepisów RODO

- www.prostetorodo.pl

Szanowni Państwo!

Pragniemy przestawić ofertę firmy Informatyka-Serwis.pl w zakresie przygotowania podmiotu leczniczego do zmieniających się przepisów o ochronie danych osobowych. Jako firma współpracująca od 15 lat z podmiotami służby zdrowia na terenie Częstochowy w zakresie usług informatycznych, rozliczeń kontraktów z NFZ oraz prowadzenia wsparcia w zakresie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy w zakresie dostosowania Państwa jednostki do nowych przepisów ochrony danych osobowych, wypełniania roli Inspektora Ochrony Danych oraz kompleksowego wsparcia w tym zakresie.

Kluczowym zadaniem dla ochrony danych osobowych w jednostce służby zdrowia jest ich zabezpieczenie.

Nowe regulacje prawne, które weszły w życie 25 maja 2018r. w sposób istotny zmieniają zakres obowiązków, koniecznych do realizowania przez podmioty działające w ochronie zdrowia.

Obowiązki prawne:

 • - analiza konieczności powoływania przez jednostkę Inspektora Danych Osobowych
 • - przeprowadzenie procesu szacowania ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych
 • - prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • - przegląd i aktualizacja umów powierzenia danych z podmiotami przetwarzającymi
 • - aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych (jeśli istnieje)
 • - opracowanie Polityki Bezpieczeństwa / Instrukcji procedur kryzysowych (jeśli brak)
 • - aktualizacja klauzul informacyjnych

Obowiązki organizacyjne:

 • - przeprowadzenie szkoleń dla personelu każdego szczebla z zakresu wprowadzonych w jednostce regulacji dot. ochrony danych osobowych
 • - przygotowanie załogi do realizacji procedur związanych z zarządzaniem incydentami

Obowiązki techniczne:

 • - przegląd obszarów przetwarzania danych / stosowanych zabezpieczeń pod kątem zmienionego podejścia do ochrony danych, które oparte zostanie na ryzyku
 • - przygotowanie adekwatnych zabezpieczeń dla wszystkich procesów przetwarzania
 • - rejestrowanie czynności przetwarzania

To tylko niektóre, wybrane obowiązki, jakie obciążają po nowelizacji przepisów każdego z administratorów danych osobowych.

Zapraszamy Państwa serdecznie do współpracy.