Szkolenia

Aktualna oferta szkoleń RODO/IT dostępna na www.prostetorodo.pl

  „Proste to RODO”
  Praktyczne warsztaty podnoszące
  kompetencje personelu
  przetwarzającego dane osobowe
  pacjentów w jednostkach medycznych


  Do kogo adresowane jest szkolenie:   Warsztaty przeznaczone są:
  • dla rejestratorek medycznych;
  • dla pielęgniarek;
  • dla asystentów medycznych (e-ZLA);
  • dla personelu odpowiedzialnego za wdrożenie RODO;
  • dla pełnomocników ds. ISO;
  • dla pełnomocników organów zarządu spółek;
  • dla dyrektorów / członków zarządu spółek.

  Materiały szkoleniowe:


  Każdy z uczestników szkolenia otrzyma niezbędną wiedzę, oraz informacje praktyczne pozwalające mu na podniesienie jego indywidualnych kompetencji i umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach oraz stosowania przepisów RODO w jednostce medycznej.

  Miejsce szkolenia:


  Aula Konferencyjna
  ul. Łódzka 8/12,
  42-200 Częstochowa
  Telefon kontaktowy:
  tel. 694 494 240

  Termin szkolenia:
  26 lutego 2019 r. (wtorek)

  Czas szkolenia:
  od 9:45 do 16:00

  Ilość miejsc:
  Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń (wpłat)

  Warunki uczestnictwa:


  Zgłoszenie uczestnictwa wysłane na email: szkolenia@informatyka-serwis.pl
  Karta zgłoszenia do pobrania na www.informatyka-serwis.pl zakładka „szkolenia”.
  Terminowa wpłata na rachunek bankowy organizatora.

  Cena szkolenia:
  Ilość osób 1 cena 415 zł
  Ilość osób 2 cena 770 zł
  Ilość osób 3 cena 1125 zł
  Ilość osób 4 cena 1550 zł


  Cena szkolenia obejmuje:
   Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje:
  • materiały szkoleniowe; (wersja elektroniczna / papierowa)
  • catering; (kawa / herbata / ciasto);
  • obiad (lunch).


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

  Zagadnienia pozwalające na zrozumienie tematu ochrony danych osobowych.
 • Dane osobowe (definicja)
 • Przetwarzanie danych osobowych
 • Administrator Danych Osobowych
 • Odpowiedzialność karna
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Obowiązek informacyjny jednostki
  RODO od strony praktycznej.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych w Jednostce.
 • Zasady przetwarzania danych.
 • Upoważnienia do przetwarzania.
 • Oświadczenia o zachowaniu poufności oraz tajemnicy.
  Mity i fakty na temat zgody konieczności uzyskania zgody od Pacjenta.
 • Zgoda Pacjenta / Osoby upoważnionej / Przedstawiciela Ustawowego.
  Komputer jako narzędzie pracy pracownika Jednostki
 • Rodzaje zagrożeń atakami i sposoby ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi.
 • Organizacja pracy z komputerem.
 • Zasady korzystania z systemu eWUŚ
  Rejestracja przeprowadzona zgodnie z przepisami RODO
 • Rejestracja według RODO
 • Zasady obowiązujące przy kontakcie z Pacjentem w czasie Rejestracji
 • Identyfikacja tożsamości Pacjenta
 • Kontakt telefoniczny z Pacjentem
 • Udzielanie informacji nt. stanu zdrowia / udzielonych świadczeń Pacjentom – przypadki szczególne.
  Procedura udostępniania dokumentacji medycznej – po zmianie przepisów – pierwszy wniosek za darmo
 • Przyjmowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji medyczne.
 • Weryfikacja tożsamości Pacjenta / Wnioskodawcy
 • Pierwszy wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – za darmo
 • Ewidencja udostępnionej dokumentacji medycznej
 • Udostępnianie dokumentacji na wniosek organów.
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłego Pacjenta.
 • Udostepnienie dokumentacji medycznej w oryginale
  Obowiązek informowania o wystąpieniu incydentu
 • Informowanie o incydentach, jako nowy obowiązek. Pacjent w gabinecie lekarskim
 • Wywoływanie Pacjentów
 • Identyfikacja tożsamości
 • Osoby towarzyszące Pacjentowi.
 • Błąd przy sporządzaniu dokumentacji medycznej.
 • Zabezpieczenie dokumentacji medycznej w czasie udzielania świadczenia.

DODATKOWE USŁUGI

 • Poczęstunek (kawa / herbata)
 • Materiały szkoleniowe
 • Panel dyskusyjny
 • Stolik ekspercki do dyspozycji
 • Certyfikat szkoleniowy
 • Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej dla kierującego Pracodawcy (Administratora)
Prowadzący szkolenie:
(Dział Prawny)
  dr Jakub Rzymowski
 • Od 15 lat zajmuje się ochroną danych osobowych. Autor kilkudziesięciu artykułów praktycznych i naukowych, współautor kilku książek. W swej pracy zajmuje się doradztwem i szkoleniami, naucza na dwóch uczelniach, przez wiele lat zajmował się również praktyczną ochroną danych. Wykonywał też zawód informatyka. Zajmuje się również prawem archiwalnym, szeroko pojętą ochroną informacji i ich udostępnieniem, prawem autorskim prawami pacjenta. Od ponad 15 lat zajmuje się zjawiskiem informatyzacji prawa administracyjnego i prawa ochrony zdrowia.
Prowadzący szkolenie:
(Dział Informatyczny)
  mgr inż. Michał Kubik
 • Specjalista w dziedzinie informatyzacji podmiotów medycznych. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji wdrożeń nowych systemów informatycznych, kompleksowej obsługi IT, serwisowej, programowej jednostek sektora medycznego. Wykładowca uczelni wyższej. Ekspert w dziedzinie kontraktowania podmiotów medycznych oraz prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Prowadzący szkolenie:
(Stolik ekspercki)
  mgr Dominik Spałek
 • Ekspert posiadający 12 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów w tym medycznych w zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, autor publikacji prasowych, jak i twórca regulacji prawnych dla Jednostek sektora medycznego - zakładowych układów zbiorowych pracy. Od 6 lat pracujący jako specjalista w ochronie danych osobowych (Administrator Danych Osobowych) oraz obecnie Inspektor Ochrony Danych.

Pliki do pobrania

Szczegółowy program szkolenia
Karta zgłoszenia dla Firm (docx)
Karta zgłoszenia dla Firm (pdf)
Karta zgłoszenia Indywidualna (docx)
Karta zgłoszenia Indywidualna (pdf)