Lista referencyjna
naszej obecnej współpracy:

1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 50 poradni

2. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 10 poradni

3. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 5 oddziałów

4. Rehabilitacja lecznicza: 15 poradni

5. Ratownictwo medyczne: 10 jednostek

6. Leczenie stomatologiczne: 25 gabinetów

7. Podstawowa opieka zdrowotna: 25 gabinetów

8. POZ z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: 4 gabinety

9. Leczenie szpitalne - zespół chirurgii jednego dnia: 2 oddziały

10. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - 1 oddział