Zakres usług:

1. Obsługa współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia

 • Coroczne przygotowanie oferty do "Konkursu Ofert NFZ"
 • Miesięczne rozliczenia sprawozdań z wykonanych świadczeń
 • Przygotowanie i transmisja elektronicznych rachunków / faktur do NFZ
 • Obsługa Portalu Potencjału - aktualizacje danych Przychodni (personel, sprzęt, harmonogramy)
 • Kontrolowanie elektronicznej transmisji danych z NFZ
 • Korygowanie wszystkich błędów i nieprawidłowości
 • Monitorowanie błędów publikowanych przez NFZ w Portalu Świadczeniodawcy

2. Zarządzanie systemami informatycznymi

 • Instalacja i wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej- EDM.
 • Uruchomienie elektronicznej rejestracji pacjentów- e-rejestracji.
 • Monitorowanie pracy systemu informatycznego obsługującego rozliczenia z NFZ
 • Kontrolowanie oprogramowania do rejestracji pacjentów
 • Korygowanie wszystkich błędów związanych z rozliczaniem świadczeń w systemie mMedica
 • Przygotowywanie i generowanie raportów statystycznych w systemie
 • Przygotowanie comiesięcznych zestawień z wykonanych świadczeń
 • Analiza procentowa, punktowa oraz finansowa wykonania kontraktu
 • Wykonywanie kopii zapasowych danych i skuteczne ich zabezpieczenie
 • Przywracanie danych w przypadku awarii systemu
 • Systematyczne aktualizacje systemu do najnowszych wersji producenta

3. Kompleksowa obsługa serwisowa sprzętu komputerowego

 • Naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, czytniki)
 • Modernizacje i rozbudowy zestawów komputerowych
 • Zaopatrzenie i dostawy nowych systemów komputerowych
 • Nadzór nad siecią komputerową Zakładu - naprawy i usprawnianie działania
 • Zabezpieczenie systemów komputerowych - profilaktyka antywirusowa
 • Niezawodne i błyskawiczne przywracanie danych w przypadku awarii

4. Wsparcie dla personelu obejmujące:

 • Wsparcie w przypadku wszystkich problemów technicznych
 • Rozwiązywanie problemów merytorycznych
 • Pomoc zdalna i telefoniczna przez dedykowaną infolinię
 • Fizyczne wsparcie w miejscu pracy klienta
 • Prowadzenie doszkalania personelu klienta
 • Szkolenia wprowadzające dla nowo przyjętych pracowników

5. Ochrona danych osobowych RODO w jednostkach służby zdrowia NFZ

6. Budowa i projektowanie sieci komputerowych:

 • Projektowanie sieci komputerowych (LAN)
 • Projektowanie dedykowanych sieci elektrycznych
 • Budowa sieci komputerowych i rozbudowa istniejących rozwiązań
 • Prowadzenie audytów i analiz posiadanych przez klienta rozwiązań w płaszczyźnie LAN

7. Budowa i wyposażanie serwerowni

 • Prowadzenie prac budowalnych w zakresie dostosowania pomieszczeń do wymogów serwerowni
 • Budowa serwerowych instalacji elektrycznych, logicznych, alarmowych, monitorujących
 • Budowa serwerowych systemów p. pożarowych oraz systemów automatycznego gaszenia
 • Instalacje układów klimatyzacji pomieszczeń
 • Wyposażanie serwerowni w szafy wraz z elementami pasywnymi i aktywnymi LAN
 • Instalacje i konfiguracje serwerów, macierzy dyskowych, systemów zabezpieczeń danych

8. Wdrażanie i uruchamianie rozwiązań w zakresie e-usług

 • Konfiguracja oraz pełne wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM)
 • Konfiguracja oraz pełne wdrożenie w zakresie uruchomienia rejestracji internetowej dla przychodni
 • Konfiguracja, wdrażanie oraz szkolenia w zakresie uruchamiania e-recept
 • Konfiguracja, wdrażanie oraz szkolenia w zakresie uruchamiania e-skierowań
 • Konfiguracja, wdrażanie oraz szkolenia w zakresie uruchamiania e-zwolnień

9. Prowadzenie szkoleń

 • Realizacja profesjonalnych szkoleń dla zorganizowanych grup w zakresie
 • - Obsługi oprogramowania medycznego dla całego personelu przychodni
 • - Prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla personelu medycznego
 • - Obsługi: e-recept, e-skierowań, e-zwolnień dla lekarzy
 • - Obsługi e-rejestracji dla pracowników rejestracji
 • - Ochrony danych osobowych
 • - Bezpieczeństwa, zabezpieczeń i prawidłowej obsługi systemów informatycznych
 • Realizacja szkoleń w formie indywidualnych warsztatów dla personelu

10. Sprzedaż i dostawy

 • Sprzedaż towarów nowych oraz poleasingowych
 • Realizacja dostaw i sprzedaży laptopów i komputerów stacjonarnych
 • Dostawy i sprzedaż sprzętu peryferyjnego oraz biurowego
 • Dostawy i sprzedaż materiałów eksploatacyjnych: tonerów, atramentów oraz bębnów do drukarek
 • Sprzedaż oprogramowania specjalistycznego oraz antywirusowego
 • Dostawy i sprzedaż systemów serwerowych oraz elementów sieciowych